Skenovanie

Skenovanie dokumentov, obrázkov, grafických predlôh. Maximálny formát dokumentu je A4. Dokumenty je možné uložiť do rôznych formátov - JPG, TIFF, BMP, PDF, viacstránkové PDF.


V prípade potreby :

  • uloženie na USB, CD, DVD,
  • zaslanie na e-mail zákazníka,
  • úprava dokumentu.