Správa a záloha dát

Vyhľadanie a sťahovanie dát z internetu:

 

Ak potrebujete ovládače, manuály či voľne šíriteľné programy (shareware, freeware, trial verzie programov), vyhľadáme a stiahneme ich z internetu za Vás.
Cena - 1,40 € dáta do 700 MB
Cena - 2,20 € dáta do 4,7 GB
Cena - 4,10 € dáta do 8,5 GB

 

Duplikácia CD:


Urobíme Vám záložné kópie Vašich CD.
Cena - 0,50 €

 

Duplikácia DVD:

 

Urobíme Vám záložné kópie Vašich DVD.
Cena - 1,20 €

 

Zálohovanie dát:

 

Ak si neviete rady so zálohovaním, urobíme Vám kompletnú zálohu Vašich dokumentov, fotografií a videí na DVD. Ako často: zálohovať doporučujeme priebežne, najlepšie dvojmo (napríklad na prenosný disk a na DVD), kompletnú zálohu doporučujeme vykonať najmenej raz ročne.

 

Prenos dát:

 

Ak ste si kúpili nový počítač, prenesieme dáta z Vášho starého počítača na nový.