Výroba a tlač vizitiek

Vizitky sú v každej firme ale aj v súkromnom živote neoddeliteľnou súčasťou nového biznisu, či propagáciou pred partnermi, alebo zákazníkmi pri formálnych alebo neformálnych stretnutiach. Sami dobre vieme pochopiť slovo biznis, a preto sa snažíme ku každému zákazníkovi pristupovať jednotlivo s presnosťou na jeho požiadavky. Ponúkame Vám výrobu papierových vizitiek európskeho rozmeru 90 x 50 mm, alebo iný rozmer podľa požiadavky.

Vizitky tlačíme na biely vizitkový papier, alebo fotopapier. Vizitky Vám vieme vyrobiť aj podľa Vášho návrhu, alebo z výberu viac ako 1000 preddefinovaných návrhov, nielen z našej ponuky.

 Cena vizitky za 10ks – 1x A4

 Papier vizitkový A4 220g  10-49 ks  nad 50 ks
 Čierno-biela tlač  1,00 €*  0,50 €
 Farebná tlač  1,60 €*  1,00 €

   * v cene je započítaná cena za grafický dizajn 0,50 €.

Poznámka: atramentová a laserová tlač. Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.